Amaç ve Kapsam


13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi kapsamında sözlü ve poster bildiri sunumları, seminerler, panel oturumları gibi etkinlikler ile ulusal ve uluslararası alanda farklı üniversite ve okullarda görev yapan bilim insanları, eğitimciler, öğretmenler ve diğer tüm paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kongredeki genel başlıklar şöyle sıralanabilir:

Ana Tema

Yenilik İçin Eğitim

Kongre başlıkları

Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Değerler Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Eğitimde Girişimcilik ve Yenilik

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Fen Bilgisi Eğitimi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Karşılaştırmalı Eğitim

Matematik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim

Öğretmen Eğitimi

Özel Eğitim 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Temel Eğitim

Yabancı Diller Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi