Bildiri Yazım KılavuzuTam Metin Hazırlama Kılavuzu

Biçimsel Ayarlar

Sayfa yapısı ayarları: Sol ve sağ kenarlar 3 cm, üst ve alt kenarlar=2.5 cm.

Kâğıt: A4 (21 x 29,7 cm).
Yazı tipi: Times New Roman
Yazı boyutu: Başlık 14 punto, ortalanmış ve kalın, yazarlar 11 punto, ortalanmış, Yazar isimlerinin ilk harfleri büyük soy isimlerinin ise hepsi büyük ve kalın, kurum bilgileri 9 punto ve özet metni 10 punto ve her iki yana hizalanmış olmalı. Alt başlıklar:
Düzey 1: Kalın, sola yaslı, girinti yok ve 12 punto
Düzey 2: Kalın, italik, sola yaslı, 0.62 cm girinti ve 12 punto
Düzey 3:  İtalik, sola yaslı, 1.25 cm girinti ve 12 punto
Paragraf ve satır aralıkları: Satır aralıkları 1.5 birim, paragraf öncesi 0, sonrası 6nk olarak ayarlanmalı ve hiçbir paragraf arasında fazladan satır bırakılmamalıdır.
Uzunluk: Bildirinin tamamı yukarıda verilen sayfa yapısı ve yazı boyutu ölçüleri dâhilinde 5 sayfayı hiçbir şekilde geçmemelidir.

İçerik Bilgisi
    Eğer gerekli ise araştırma konusu herkesçe bilinmeyecek kadar yabancı ve yeni bir konu ise kuramsal çerçevesi hakkında çok kısa bilgi verilebilir. Çok bilinen konular için buna gerek yoktur.
Araştırmanın amacı (eğer gerekli ise araştırma soruları) açıkça ifade edilmeli, araştırmada kullanılan araştırma yöntem/desen/modelinin ne olduğu belirtilmelidir. Araştırmada veri toplamada kullanılan araç(ları) tanıtılmalı, verilerin toplandığı örneklem/çalışma grubu ve eğer varsa sonuçların genellendiği evren betimlenmelidir.